Huisregels “Werelds” Parkstad Plaza

Onze huisregels hebben ten doel een veilig en gastvrij restaurant te kunnen handhaven. Alle aanwijzingen van onze medewerkers over deze huisregels dienen direct te worden opgevolgd. Wie de huisregels niet naleeft, wordt verwijderd en kan de toegang worden ontzegd. Strafbare feiten worden te allen tijde bij de politie gemeld.

 1. U betaalt vooraf een entreetarief van minimaal 2 uur, voor het door u aangegeven “all-in arrangement”. Uw arrangement start na betaling bij de receptie.
 2. U heeft geen recht op restitutie wanneer u niet gebruik maakt van het volledige arrangement. Ook drankmunten kunnen niet worden geretourneerd.
 3. Wij adviseren u met het complete gezelschap het arrangement te starten. Grote groepen kunnen verzamelen in de brasserie bij de receptie.
 4. Om wachtrijen bij de ontvangst receptie te beperken, kunnen wij slechts één rekening per reservering/tafel accepteren. Per persoon apart betalen is niet mogelijk.
 5. Eigendommen van ons restaurant mogen niet mee naar buiten worden genomen of zonder overleg worden verplaatst. Hieronder vallen tevens (restanten van) drank en voedsel.
 6. Bij constatering van het veroorzaken van beschadigingen of vernielingen wordt u geheel aansprakelijk gesteld voor reparatie en/of vernieuwing.
 7. Om de prijs-kwaliteitverhouding vriendelijk te houden, behouden wij het recht verspilling van eten en drinken in rekening te brengen (bv. € 10,- per item).
 8. Wij vragen u om gevonden voorwerpen die niet uw eigendom zijn in te leveren bij een van de medewerkers.
 9. Bij het afsluiten van het arrangement zal een medewerker u begeleiden naar uw tafel. Het is niet toegestaan om van tafel te wisselen.
 10. Verhinderd? I.v.m. de tafelplanning zijn wij genoodzaakt – 15 minuten na uw gereserveerde ontvangsttijd – uw tafel te vergeven aan andere gasten.
 11. Huisdieren zijn i.v.m. hygiëne en veiligheid niet toegestaan.
 12. De “Kidscorner” is een service die uitsluitend bedoeld is voor gasten van Parkstad Plaza. Ouders zijn altijd verantwoordelijk voor hun eigen kinderen, ook in de Kidscorner.
 13. I.v.m. de veiligheid en hygiëne in het restaurant is het niet toegestaan om zonder schoenen rond te lopen.
 14. Iedere vorm van agressie jegens gasten en personeel is verboden. Hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt niet getolereerd.
 15. 15.  Het is verboden om wapens op zak te hebben. Bij constatering van wapenbezit wordt ogenblikkelijk de politie ingeschakeld.
 16. Het in bezit hebben, gebruiken of verhandelen van verdovende middelen is verboden.
 17. De toegang tot Parkstad Plaza kan u geweigerd worden als u aangeschoten of dronken bent.
 18. Conform de wet schenken wij geen alcohol aan gasten onder de 18 jaar. Bij twijfel zullen wij om identificatie vragen. Er worden geen alcoholische dranken geschonken aan aangeschoten of dronken personen.
 19. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimtes Hieronder vallen ook elektronische sigaretten.
 20. Parkstad Plaza maakt gebruik van beeldregistratie. Deze beelden kunnen verstrekt worden aan politie en justitie.
 21. Parkstad Plaza kan niet aansprakelijk worden gesteld bij schade, verlies of diefstal van (persoonlijke) eigendommen.
 22. Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze kunt u op onze website bekijken. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

 

Heeft u klachten, van welke aard ook? Meld deze direct bij een medewerker van ons restaurant.  

Namens het gehele team van “Werelds” Parkstad Plaza wensen wij u een prettig verblijf in ons restaurant!

 

Hartelijk dank voor uw begrip!